Pris og tilskudsmuligheder

Individuel terapi: 1100 kr./ 50 min.
Parterapi: 1500 kr./ 90 min.

Priser for supervision og psykologisk debriefing afhænger af opgavens omfang. Der afregnes kontant efter hver samtale.

Mulighed for tilskud: Mange mennesker er gennem deres arbejdsplads omfattet af en sundhedsforsikring, der dækker udgifter til psykologhjælp.

Hvis du har en privat sundhedsforsikring kan du undersøge tilskudsmuligheder til psykologhjælp til dig selv eller din familie.

Jeg tager ikke imod henvisninger fra lægen med tilskud fra den offentlige sygesikring. Medlemmer af “Sygesikringen Danmark” får 300 kr. i tilskud pr. samtale. Afbud meldes senest dagen før kl. 12.00. Ved for sent afbud afregnes fuld takst.