Dorthe Eggert Canzanella

Autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi

Uddannet fra Københavns Universitet og autoriseret af socialministeriet. Godkendt specialist i psykoterapi for unge og voksne.

Privatpraktiserende psykolog siden 2009. Tidligere ansat på Veterancentret, Militærpsykologisk Afdeling. Tilknyttet som konsulent i Forsvarets rekruttering og samarbejder med de fleste store psykolognetværk som Falck Healthcare mfl.

Som autoriseret psykolog er jeg underlagt tavshedspligt og arbejder under særlige etiske regler. Jeg arbejder primært ud fra den kognitive terapiform og inddrager andre metoder hvor det skønnes fagligt relevant i forhold til det enkelte menneske og de aktuelle problemstillinger.