Om mig

Godkendt specialist i psykoterapi for unge og voksne. Uddannet fra Københavns Universitet og autoriseret af socialministeriet.

Privatpraktiserende psykolog siden 2009. Tidligere ansat på Veterancentret, Militærpsykologisk Afdeling. Tilknyttet som konsulent i Forsvarets rekruttering og samarbejder med de fleste store psykolognetværk.

Som autoriseret psykolog er jeg underlagt tavshedspligt og arbejder under særlige etiske regler. Jeg arbejder primært ud fra den kognitive terapiform og inddrager andre metoder hvor det skønnes fagligt relevant i forhold til det enkelte menneske og de aktuelle problemstillinger.

Jeg indgår i et samarbejde med Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Her er jeg aktuelt tilknyttet et forskningsprojekt ompsykoterapeutisk behandling hos praktiserende psykologer.

Formålet med projektet er at undersøge hvad, der har indflydelse på et psykoterapeutisk forløb med henblik på at sikre den bedst mulige behandling. Som klient hos mig er det muligt at deltage i projektet, men det er selvfølgelig helt frivilligt.

Du kan læse mere om projektet her.